Ano ang unang letra ng pangalan ng iyong anghel de la guardia?

Mga Application: